Ingen aktiv markedføring på skoler

5. Der må ikke udøves aktiv markedsføring af læskedrikke over for folke-, efter- og friskoler eller skolefritidsordninger, ligesom der ikke må opstilles læskedrikautomater på de pågældende lokaliteter.

Nævnets kommentar:
Med ”aktiv markedsføring” menes, at erhvervsdrivende ikke selv må henvende sig til skoler, SFO´er og lignende med henblik på at markedsføre deres produkter. Ved levering af læskedrikke til arrangementer, som afholdes af skoler eller institutioner bør markedsføring af produkter begrænses til det praktisk nødvendige.