Intet overdrevent forbrug

4. Reklamer for læskedrikke må ikke opfordre til et overdrevent forbrug.

Nævnets kommentar:
Denne bestemmelse skal ses i sammenhæng med den ovenstående. Ved markedsføring af læskedrikke samt gennemførelse af salgsfremmende foranstaltninger må der ikke opfordres til eller vises et forbrug, som vil være i modstrid med gældende råd og anbefalinger for sund livsstil.

For eksempel kan det være i strid med regelsættet at vise en person, som drikker direkte af en 2 liters sodavandsflaske. ”Drikkekonkurrencer” o.lign., hvori deltagerne skal drikke om kap eller konsumere mest muligt, er ikke tilladt