Hvilke sanktionsmuligheder er der?

Når Læskedrikreklamenævnet konstaterer, at retningslinjerne er overtrådt, udtales kritik af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den pågældende markedsføring. I særlige grove tilfælde vil kritikken offentliggøres gennem en pressemeddelelse. Alle afgørelser offentliggøres løbende her på hjemmesiden.

Læskedrikreklamenævnet forventer, at kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling – enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget.