Hvad er Læskedrikreklamenævnets opgave?

Læskedrikreklamenævnet skal sikre, at de særlige retningslinjer for markedsføring af læskedrikke bliver overholdt. Det sker gennem behandling af klager over markedsføring af læskedrikke i Danmark. Nævnet kan både modtage klager og tage sager op af egen drift. Når Læskedrikreklamenævnet konstaterer, at retningslinjerne er overtrådt udtales kritik af den erhvervsdrivende, som står bag markedsføringen.

Læskedrikreklamenævnet forventer, at kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling – enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget.

Læskedrikreklamenævnet evaluerer og evt. reviderer retningslinjerne for markedsføring en gang om året for at sikre, at regelsættet er dækkende og tidssvarende.

Læskedrikreklamenævnets struktur sikrer, at retningslinjerne bliver en integreret del af de erhvervsdrivendes markedsføring, som er den bedste sikring for, at de erhvervsdrivende udviser en etisk adfærd og tager sundheds- og forbrugermæssige hensyn i deres markedsføring.