Retningslinjer

Retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke er udarbejdet efter initiativ fra Bryggeriforeningen i samarbejde med Kreativitet og Kommunikation og De Samvirkende Købmænd for at sikre at erhvervsdrivende udviser etisk adfærd og tager sundheds- og forbrugermæssige hensyn i deres markedsføring af læskedrikke.

Regelsættet udgør en etisk standard og dækker enhver form for markedsføring af læskedrikke over for forbrugere i Danmark – med et særligt højt beskyttelsesniveau for børn.

Der er indbygget en særlig beskyttelse af børn under teenagealderen i regelsættet. Dette skyldes, at børn under teenagealderen ikke har de samme forudsætninger som teenagere og voksne for at vide, hvad der udgør en sund og varieret kost. Samtidig har børn under teenagealderen færre forudsætninger for at skelne reklamebudskaber fra andre informationer.

Regelsættet er en minimumsstandard, og målet er god og ansvarlig markedsføringspraksis, som bedst sikres igennem inddragelse og forpligtelse af de relevante brancher og erhvervsdrivende. Kun en aktiv indsats fra de erhvervsdrivende i de konkrete markedsføringstiltag kan sikre mod forekomsten af uetisk markedsføring.

Parterne opfordrer alle aktører i Danmark til at overholde disse.