Alle har krav på ordentlig markedsføring
– børn har krav på særlig beskyttelse

Kreativitet og Kommunikation, De Samvirkende Købmænd og Bryggeriforeningen står bag retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke. Parterne håndhæver reglerne i LÆSKEDRIKREKLAMENÆVNET under ledelse af en uvildig advokat.

Retningslinjerne slår fast, at læskedrikke ikke må markedsføres på en måde, der opfordrer til overdrevet forbrug eller er uforenelig med en sund og varieret kost eller sund og aktiv livsstil.

Over for børn pålægger producenterne sig selv ekstra begrænsninger.

LÆSKEDRIKREKLAMENÆVNET vurderer, om læskedrikbranchens markedsføring lever op til reglerne. Nævnets afgørelser forventes at blive fulgt op af umiddelbar handling.

» LÆS MERE OM LÆSKEDRIKREKLAMENÆVNET

KLAG TIL LÆSKEDRIKREKLAMENÆVNET

Oplever du markedsføring af læskedrikke, som du mener ikke overholder markedsføringsreglerne for læskedrikke, kan du klage til Læskedrikreklamenævnet. Der er fri klageadgang til nævnet.

» KLAG TIL LÆSKEDRIKREKLAMENÆVNET

MARKEDSFØRING AF LÆSKEDRIKKE I FORBINDELSE MED E-SPORT ARRANGEMENTER

Læskedrikreklamenævnet har behandlet flere sager, der drejede sig om markedsføring af Læskedrikke ved E-sport arrangementer. Læskedrikreklamenævnet giver gerne en generel vejledning i, hvordan man sikrer sig, at Læskedrikreklamenævnets retningslinjer overholdes. Er du arrangør af et e-sportsarrangement, kan du desuden finde gode tips på E-sport Danmarks hjemmeside, hvor foreningens etiske kodeks også er at finde.

» E-SPORT DANMARK