Læskedrikreklamenævnet

Læskedrikreklamenævnet er nedsat for at sikre, at retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke i Danmark overholdes. Nævnet modtager og afgør klager over markedsføring af læskedrikke – og nævnet kan også vælge selv at tage sager op.

Retningslinjerne er forhandlet mellem Bryggeriforeningen, Kreativitet og Kommunikation og De Samvirkende Købmænd.