Hvordan klager man?

Hvad skal en klage indeholde?
Når du klager skal du oplyse følgende:

  • Hvilken reklame du klager over
  • Hvor og hvornår markedsføringen er blevet set
  • Kommentere hvilket princip i retningslinjerne som du anser for at være overtrådt
  • Gerne med en kopi eller billede af eller evt. link til markedsføringstiltaget
  • Dine kontaktdata*
  • Hvordan kan en klage indgives?
  • En klage kan indgives skriftligt til nævnets sekretariat, enten via brev, e-mail eller udfyldelse af klageformularen.

Hvad er fristerne for klager?
Der er ingen klagefrister, men klagen skal vedrøre en aktuel markedsføring, eller en markedsføring, der har fundet sted inden for det seneste år.

*Dine kontaktdata er nødvendige for vores undersøgelse af sagen og for at informere dig om afgørelsen. Dine kontaktdata vil ikke blive offentliggjort. Indgiver du en klage som privatperson, bliver du anonymiseret. Indgives der en klage fra en institution offentliggøres navnet på institutionen.