Ingen reklamer for børn

6. Der må ikke markedsføres direkte over for børn under teenagealderen. Reklamer for læskedrikke må eksempelvis ikke placeres i medier eller omkring TV-udsendelser, hvor målgruppen særligt er børn.

Nævnets kommentar:
Der skal udvises tilbageholdenhed i forhold til at vise børn i reklamer for læskedrikke, og der må ikke anvendes billeder af børn, der indtager læskedrikke. Børn kan dog optræde, såfremt de indgår som en naturlig del af det miljø, der vises i reklamen.

Markedsføring af læskedrikke må endvidere ikke:

  • Finde sted ved begivenheder, der særligt retter sig mod børn
  • Finde sted i skrevne eller elektroniske medier, herunder TV- kanaler, der særligt har børn som målgruppe
  • Finde sted i form af sponsorering af begivenheder, der særligt har børn som målgruppe
  • Finde sted i form af sampling af læskedrikke til børn, som ikke er ledsaget af den ansvarlige forælder eller anden voksen.
  • Bruge rollemodeller eller billeder af kendte personer/figurer, som primært appellerer til børn
  • Opfordre børn til at udøve købepres, herunder mod deres forældre
  • Antyde at børn kan opnå sociale fordele eller særlig status ved forbrug af læskedrikke

Modtagergruppen for et markedsføringstiltag kan i nogle situationer være en kombination af børn, unge og/eller voksne, f.eks. ”familien” eller ”sportsklubber”. Det gælder eksempelvis i biografen, omkring familieudsendelser i TV, visse idrætsbegivenheder, forlystelsesparker m.v. I sådanne situationer skal det tillægges vægt, om de tilstede-værende børn er ledsaget af forældre eller andre voksne med ansvar for barnets tarv og udvikling, samt om den primære modtagergruppe må forventes at være børn under teenagealderen.